Procedura zgłaszania reklamacji:

  • przed wysłaniem sprzętu do serwisu sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego na zgłoszenie reklamacyjne
  • towar przed wysłaniem musi zostać zabezpieczony w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport do serwisu
  • sprzęt prosimy przysyłać kompletny (urządzenie przesłane bez akcesoriów, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania zostaną odesłane do nadawcy bez naprawy)
  • do reklamowanego sprzętu prosimy dołączyć kartę gwarancyjną oraz kopię dowodu zakupu
  • jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki
Firma Apro Elektro rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Zastrzega sobie również prawo do wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji w sytuacjach nietypowych.