Przewody zasilające gumowe (12)

Przewody zasilające OMY (14)

Przewody zasilające pozostałe (18)

Przewody zasilające w oplocie (5)